Bóng Halogen

Bóng Halogen

Bóng Halogen

Bóng Halogen

Bóng Halogen thẳng 1000W

Bóng Halogen thẳng 1000W

MSP: Plusline 1000W R7s

Bóng Halogen thẳng 500W

Bóng Halogen thẳng 500W

MSP: Plusline 500W R7s

Bóng Halogen phản xạ 12V/50W

Bóng Halogen phản xạ 12V/50W

MSP: Ess MR16 50W GU5.3 12V

Bóng Halogen phản xạ 12V/35W

Bóng Halogen phản xạ 12V/35W

MSP: Ess MR16 35W GU5.3 12V

Bóng Halogen phản xạ 12V/20W

Bóng Halogen phản xạ 12V/20W

MSP: Ess MR16 20W GU5.3 12V

CỒNG TY TNHH TRANG NGUYỄN CỒNG TY TNHH TRANG NGUYỄN CỒNG TY TNHH TRANG NGUYỄN CỒNG TY TNHH TRANG NGUYỄN
Ý Kiến của khách hàng
Gọi điện SMS Chỉ Đường