Hình Thức Thanh Toán

Hình Thức Thanh Toán

Hình Thức Thanh Toán

Hình Thức Thanh Toán

1.       Thanh Toán Tại Công Ty Trang Nguyễn:
Khách hàng có thể thanh toán trực tiếp tại trụ sở công ty.

2.       Thanh toán tại địa điểm giao hàng :

       Khách hàng có thể thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng của công ty Trang Nguyễn tại địa điểm giao hàng.

3.       Thanh toán qua Ngân Hàng :

       Khách hàng có thể thanh toán bằng hình thức chuyển khoàn vào tài khoản của công ty như sau :

- Tên Ngân Hàng : Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh Hùng Vương

- Chủ Tài Khoản: Công Ty TNHH Trang Nguyễn

- Số Tài Khoản : 0421003791994

 

Các bài khác
CỒNG TY TNHH TRANG NGUYỄN CỒNG TY TNHH TRANG NGUYỄN CỒNG TY TNHH TRANG NGUYỄN CỒNG TY TNHH TRANG NGUYỄN
Ý Kiến của khách hàng
Gọi điện SMS Chỉ Đường