Led Par & AR111

Led Par & AR111

Led Par & AR111

Led Par & AR111

Bóng đèn LED MAS LEDspotLV D 11-50W/15-75W 927/930 AR111 24D/40D và Bóng đèn MAS LEDspotLV D 20-100W

Bóng đèn LED MAS LEDspotLV D 11-50W/15-75W 927/930 AR111 24D/40D và Bóng đèn MAS LEDspotLV D 20-100W

MSP: MAS LEDspotLV D 11-50W/15-75W/20-100W 2700K/3000K/ 4000K AR111 / 12D/24D/40D

Bóng đèn phản xạ MasterLED PAR30L 32W 15D/30D 3000K/ 4000K/ 5700K SO

Bóng đèn phản xạ MasterLED PAR30L 32W 15D/30D 3000K/ 4000K/ 5700K SO

MSP: MasterLED PAR30L 32W 15D/30D 3000K/4000K/5700K SO(929001202608/ 929001202708/ 929001202808/ 92900120

Bóng đèn MASTER LEDspot D 12.5-100W 827 PAR38 25D

Bóng đèn MASTER LEDspot D 12.5-100W 827 PAR38 25D

MSP: MASLEDspot D 13-100W 827WW PAR38 25D (929001142802)

Bóng đèn MASTER LEDspot D 5.5-50W 2700K PAR20 25D

Bóng đèn MASTER LEDspot D 5.5-50W 2700K PAR20 25D

MSP: MASTER LEDspot D 5.5-50W 2700K PAR20 25D( 929001145302)

Bóng đèn phản xạ MasterLED PAR30L 20W 15D/30D 3000K/4000K SO

Bóng đèn phản xạ MasterLED PAR30L 20W 15D/30D 3000K/4000K SO

MSP: MasterLED PAR30L 20W 15D/30D 3000K/4000K SO(929001132908/ 929001133008/ 929001133108/ 929001133208)

Bóng đèn phản xạ MasterLED PAR30L 20W 15D/ 30D 3000K /4000K SO

Bóng đèn phản xạ MasterLED PAR30L 20W 15D/ 30D 3000K /4000K SO

MSP: MasterLED PAR30L 20W 15D/ 30D 3000K/ 4000K SO (929001132908/ 929001133008/ 929001133108/ 9290011332

CỒNG TY TNHH TRANG NGUYỄN CỒNG TY TNHH TRANG NGUYỄN CỒNG TY TNHH TRANG NGUYỄN CỒNG TY TNHH TRANG NGUYỄN
Ý Kiến của khách hàng
Gọi điện SMS Chỉ Đường