Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành
29/06/2023 11:08 AM 232 Lượt xem

  CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

   

  A. Phạm vi áp dụng

  B. Đối tượng bảo hành

  C. Thời gian bảo hành

  D. Phạm vi bảo hành

  1. Thời hạn bảo hành

  2. Hình thức bảo hành

  3. Điều kiện bảo hành

  4. Giới hạn trách nhiệm của nhà sản xuất

  E. Điều khoản thi hành

  Lưu ý:

   

  Chia sẻ:
  Bài viết khác: