Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin
18/07/2023 08:19 AM 129 Lượt xem

  CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

   

  A. Thu thập thông tin

  B. Sử dụng Thông tin cá nhân

  C. Phương thức bảo vệ

  D. Cam kết bảo mật

  E. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích, phạm vi đã thông báo

   

  Chia sẻ:
  Bài viết khác: