Chính sách kiểm hàng

Chính sách kiểm hàng
29/06/2023 11:08 AM 427 Lượt xem

  CHÍNH SÁCH KIỂM HÀNG

   

  I. Quy định

  1. Thời gian kiểm tra hàng hóa.

  2. Phạm vi kiểm tra hàng hóa.

  3. Các bước xử lý khi hàng hóa nhận được không phải là đơn đặt hàng.

  4. Các kênh thông tin tiếp nhận khiếu nại của khách hàng.

   

  Chia sẻ:
  Bài viết khác: